Training “Terug naar je kern”

De sleutel tot zelfbevrijding ligt in jezelf

 

In deze training ga je weer verbinding maken met je kern, je essentie …

Wat is je kern? Dat is je diepere zelf, je wezen, diegene die je in essentie bent, je eigen unieke, pure en niet gekaderde zelf, je vrije hart.

light rumi inside

In onze huidige maatschappij zijn we deze verbinding met onszelf en onze kern vaak kwijt. We worden dagelijks overladen met allerlei prikkels en informatie van buitenaf waardoor we het contact met ons lichaam, met ons gevoel en onze dieperliggende kern verliezen. We worden als het ware geleefd. Alles trekt aan je. Je werk, gezin, ambities, sociale druk, de steeds sneller wordende maatschappij, social media en de immense technologische vooruitgang en alle andere verschuivingen die op wereldniveau gaande zijn. 

Al deze prikkels werken bewust en onbewust op je in. Het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat je aandacht buiten jezelf wordt getrokken en je steeds verder verwijderd raakt van jezelf. Maar ook je eigen kaders, programma’s, overtuigingen en blokkades afkomstig uit je opvoeding, maatschappelijke normen en waarden, educatie, familielijn en DNA, negatieve en positieve ervaringen uit je leven en andere verstoringen in je bewustzijn vormen een belemmering in de verbinding met je kern. Maar hoe krijg je deze verbinding weer met je kern?

 

Stel jezelf eens de volgende vragen:

 • Wat is mijn kern?
 • Wie ben ik? Wie of wat ben ik niet?
 • Hoe is op dit moment het contact met mezelf?
 • Hoe voel ik mij? 
 • Leef ik het leven wat ik zou willen leven?
 • Leef ik vanuit mijn hart?
 • Wat zou ik willen veranderen in mijn leven?
 • Hoe versterk ik de verbinding met mijn kern?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik in deze maatschappij niet geleefd word, maar zelf de touwtjes in handen houd?
 • Hoe houd ik leiding in en over mijn eigen leven?
 • Hoe maak ik mij vrij van de banden die mij geketend houden in bepaalde patronen die mij belemmeren te zijn wie ik ben en te leven wat ik diep vanbinnen voel.
 • Hoe kan ik meer leven vanuit mijn hart, mijn kern? 

Hiervoor is een totale herziening van jezelf, je patronen, je programma’s, kaders en zienswijze nodig. Het is noodzakelijk om weer leiding te nemen in jezelf, je lichaams- en gevoelsbewustzijn te versterken, rust en ontspanning in lichaam en geest te vergroten en uit je hoofd naar je hart te bewegen.

Op deze manier breng je van binnenuit verandering teweeg in jezelf en komt je innerlijke leiding weer tevoorschijn, kom je in contact met je diepere zelf en ga je je leven van binnenuit creëren.


“De sleutel naar verandering ligt in jezelf”

 * Voel jij dat je klaar bent voor verandering in jezelf?

* Dat je weer leiding in je eigen leven wilt en je leven weer van binnenuit vorm wilt geven?

* Dat je wilt zijn wie je daadwerkelijk bent en wilt leven vanuit je kern?

Zet dan nu je eerste stap en kom naar de training “Terug naar je kern”.

 


Inhoudelijk

In deze wekelijkse training gaan we aan hand van diverse thema’s ons lichaamsbewustzijn versterken, onze eigen kaders, patronen, programma’s, zienswijzen en blokkades onderzoeken, het hoofd vrijmaken en de hartsverbinding versterken. Door bewust ermee aan de slag te gaan, komt er beweging in jezelf.

Met de aangereikte informatie en tools kan je in je dagelijkse leven aan de slag en de veranderingen direct implementeren in je leven. Je leert je van binnenuit te bekrachtigen en vrij te maken van oude patronen en zo van binnenuit je leven weer vorm te geven.

In de lessen gaan we aan de slag met verschillende onderdelen: 

 • Lichaamsbewustzijn: hoe maak ik meer contact met mijn lichaam. Hierbij komen lichte bewegingsoefeningen, adembewustzijn en ontspanningsoefeningen aan te pas.
 • Meditatie: in de lessen krijg je verschillende meditatietechnieken aangereikt die je helpen je geest te ontspannen en meer aanwezig te zijn in het lichaam.
 • Bewustzijn: door middel van verschillende thema’s van persoonlijke aard of wereldthema’s gaan we kijken naar onze eigen rol en zienswijze hieromtrent. We onderzoeken onze kaders, patronen, blokkades en programma’s en vergroten zo ons innerlijke bewustzijn.
 • Theorie: aanreiken van interessante thema’s en vernieuwende onderwerpen, zoals:

        > Wie zijn wij?

        > Wat is bewustzijn?

        > Wat is energie en hoe werkt ons bewustzijn op energie?

        > Kwantumfysica.

        > De invloed van technologie op ons bewustzijn.

        > Is er meer tussen hemel en aarde?

        > Zijn er andere werelden, dimensies, universa?

       > En nog vele andere boeiende thema’s die je kijk op de wereld en jezelf in een nieuw licht zullen zetten.

 • Zelfonderzoek: door middel van bewustzijn ga je op onderzoek in jezelf en kijk je naar je eigen programmaties, neem je deze waar vanuit neutraliteit, zonder oordeel en laat ze los. Hierdoor creëer je ruimte voor een nieuwe kijk en een nieuwe beweging in jezelf.
 • Bekrachtiging: hoe kan je jezelf bekrachtigen vanuit je hart, je essentie? 
  Hierbij maken we gebruik van het uitgangspunt uit de kwantumfysica dat alles energie is en dat, waar menselijke waarneming aanwezig is, er beweging komt in het energetische informatieveld.
 • Lichtveldactivaties: deze bijeenkomsten begeleid ik met energetische lichtveldactivaties die je in staat stellen om dieper in jezelf te kunnen duiken en beweging te brengen in verschillende energetische informatievelden. Hierbij stem ik mij af op mijn kern en breng middels klank en lichtfrequenties de energie in het veld in beweging. Ik fungeer als brug tussen jou en het veld. De klanken en trillingen die ik in beweging breng, resoneren in jouw bewustzijn waardoor je weer dieper in jezelf kunt zakken en toegang krijgt tot je kern. Vanuit de verbinding met je kern breng je beweging in je eigen thema’s. 

Begeleiding:

Als begeleider van deze samenkomsten creëer ik een open veld in verbinding met mijzelf en de groep. Vertrouwen, verbinding, veiligheid, openheid en gelijkwaardigheid zijn de pijlers waarop we deze bijeenkomsten laten ontstaan. In gelijkwaardigheid en openheid zal ik mijn ervaringen met jullie delen en is er ruimte voor jou om dat ook te doen.

Deze bijeenkomsten begeleid ik ook met energetische lichtveldactivaties die je in staat stellen om dieper in jezelf te kunnen duiken en beweging brengen in verschillende energetische informatievelden. 


Informatie training Terug naar je kern 

~ De sleutel tot zelfbevrijding ligt in jezelf ~

Kennismaking op dinsdagavond 19 februari van 20.00 tot 21.30 uur of op vrijdagochtend 22 februari van 9.00 tot 10.30 uur.


Reguliere tijden training:

Dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur met een uitloop naar 22.00 uur

Vrijdagochtend van 9.00 tot 10.45 uur

Kosten voor 16 bijeenkomsten: € 288,00


Donderdagavond 1 keer in de 2 weken van 19.30 tot 22.00 uur (verdiepingsgroep)

Kosten voor 8 bijeenkomsten: € 240,00

Klik hier voor meer informatie en/of aanmelden.